23 artikla. 1. Kullakin henkilöllä on oikeus työhön, työn va-
                  paaseen valintaan, yhtäläisiin ja tyydyttäviin työehtoihin ja
                  suojaan työttömyyttä vastaan.

1558398.jpg

Myös suomalaisilla maanviljelijöillä on oikeus työhönsä, tyydyttäviin työehtoihin ja suojaan työttömyyttä vastaan. Tällä hetkellä tämä artikla ei heidän kohdallaan toteudu riittävästi, kiitos EU:lle ja muille suomalaisen maatalouden alasajajille. Vaikka tuottaminen olisikin halvempaa muualla, suomalainen ruoka on laadukasta ja puhdasta.